CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O DANI Z NEMOVITOSTI

 

 

Většina těch, kteří vlastní nějakou nemovitost, je povinna zaplatit státu daň z nemovitosti. Jaké jsou povinnosti vlastníků nemovitostí ohledně této daně a co má vliv na její výši?

 

 

Kdo je plátcem daně?

 

Daň platí vlastník nemovitosti. Výjimkou jsou případy, kdy daň platí nájemce, resp. pachtýř. Např. pokud jste si pronajali či propachtovali pole či zahradu, pak neplatí daň vlastník, ale platíte ji vy. Tato výjimka se však týká pouze situací, kdy nemovitost je v katastru nemovitostí evidována tzv. „zjednodušeným způsobem“. Tato skutečnost je uvedena ve výpise z katastru nemovitostí (k nahlédnutí na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/).

 

 

Kdo musí podat přiznání k dani a komu stačí jen daň zaplatit?

 

Pokud vlastníte nějakou nemovitost, musíte z ní každý rok zaplatit daň. To ovšem neznamená, že musíte každý rok vyplňovat přiznání k dani. To musíte vypsat a podat jen na začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž jste nemovitost získali. V následujících letech už přiznání k dani vypisovat nemusíte a budete jen platit daň.

 

Nejpozdější termín pro podání přiznání k dani je 31. leden. V roce 2016 tento den připadá na neděli, takže přiznání k dani je nutno podat do 1. února, a týká se to těch, kteří koupili, zdědili nebo dostali nemovitost v roce 2015 a k 1. 1. 2016 byli jejím vlastníkem.

 

Pozor! Povinnost podat přiznání k dani se kromě těchto osob týká také těch, kteří s nemovitostí udělali nějaké zásadní úpravy, jako např. přikoupili vedlejší pozemek, přistavěli patro apod. Pokud se vás toto týká, pak vše, co bylo již napsáno, se obdobným způsobem vztahuje i na vás.

 

 

U koho se od roku 2016 něco změnilo?

 

Nově budou muset platit daň vlastníci nemovitostí, které se nacházejí v bývalém vojenském újezdu Brdy. Na tyto nemovitosti se doposud daň z nemovitosti nevztahovala. To se však změnilo a i vlastníci těchto nemovitostí musí vyplnit a podat přiznání k dani.

Výše daně se u některých vlastníků nemovitostí mohla změnit vlivem tzv. digitalizace. O výsledku vyměřování jste byli vyrozuměni. Pokud se stalo, že váš pozemek byl zaměřen o něco větší, pak budete muset zaplatit vyšší daň a musíte i podat nové přiznání k dani. Pokud máte nějaké pochybnosti, poraďte se na příslušném obecním úřadě nebo na finančním úřadě.

Toto se týká zejména vlastníků pozemků, kteří je pronajímají zemědělcům, kteřé rovněž díky zjednodušené evidenci v katastru nemovitostí platili daň. Nyní ji musí zaplatit vlastník půdy.

Od roku 2016 se zvýšila daň z nemovitých věcí kvůli bazénům a nádržím využívaných pro podnikání (např. venkovní koupaliště, rybářské sádky, požárních nádrže). Bazénů u rodinných domů se zvýšení daně netýká.

 

 

Kdo je od daně osvobozen?

 

Případy, kdy je vlastník nemovitosti od daně osvobozen definují ustanovení §4 a §9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

 

V praxi jde nejčastěji např. o

 

· držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, kteří jsou příjemci příspěvku na živobytí

· vlastníky, kteří provedli změnu spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy, pokud nejde o její přímé spalování (osvobození je na dobu 5 let od roku následujícího po provedení změny).

 

Nárok na osvobození od daně je třeba uplatnit podáním daňového přiznání.

 

 

Jak a kam podat daňové přiznání?

 

Přiznání k dani se podává formou elektronickou nebo papírovou.

 

Pokud máte přidělenu datovou schránku, musíte vyplnit elektronický formulář a podat jej elektronicky.

 

Pokud nemáte datovou schránku, pak musíte vyplnit modrý formulář „Přiznání k dani z nemovitých věcí“. Formulář si můžete vyzvednout na finančním úřadě, nebo si jej můžete stáhnout z internetu. Vytisknout ho můžete i černobíle.

 

Vyplněný formulář musíte doručit finančnímu úřadu příslušnému podle místa, kde se nemovitost nachází. Pokud vlastníte více nemovitostí a tyto se nachází v různých krajích, pak podáváte přiznání k dani pro každý místně příslušný finanční úřad zvlášť.

 

 

Do kdy a jakým způsobem je třeba daň zaplatit?

 

Finanční úřad rozesílá vlastníkům nemovitostí poštovní poukázku, na které je uvedena vypočtená výše daně. Poštovní poukázky se rozesílají nejpozději do 25. května. Zaplatit je možné přímo složenkou, nebo převodem z účtu, přičemž pro převod použijete údaje uvedené na složence.

 

Od roku 2016 můžete daň zaplatit i přes SIPO. Pokud chcete využít této možnosti, musíte nejpozději do konce ledna podat finančnímu úřadu oznámení na předepsaném formuláři.

 

Pokud je daň vyšší než 5 tisíc korun, můžete ji rozdělit do dvou splátek. Jinak se platí najednou. Daň musí být uhrazena nejpozději do 31. května.

 

Kdo platí daň v případě spoluvlastnictví?

 

Daň platí ten, kdo podává přiznání k dani. V případě, že má nemovitost více vlastníků, pak lze aplikovat dva postupy. Buď je podáno jediné daňové přiznání, nebo každý spoluvlastník podá daňové přiznání za svůj spoluvlastnický podíl. Pokud jeden spoluvlastník podá přiznání k dani za svůj podíl, musí i každý další spoluvlastník podat daňové přiznání za svůj podíl. Proto je dobré, když se spoluvlastníci předem dohodnout, jak budou postupovat.

 

 

Jaké hrozí sankce?

 

Při nesplnění povinnosti vůči finančnímu úřadu vám hrozí jednak pokuta za pozdní podání a jednak úroky z prodlení.

 

Pokud se zpozdíte s podáním daňového přiznání o více než 5 pracovních dní, za každý den prodlení se účtuje penále ve výši 0,05% za každý den prodlení, minimálně však 500 korun.

 

Za pozdní úhradu daně se počínaje pátým pracovním dnem účtuje úrok z prodlení ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 14%. Repo sazba se mění, v současné době je 0,05%, tzn. celkový úrok z prodlení je 14,05%, přičemž se jedná o úrok roční.

 

 

Kdo může s daňovým přiznáním pomoci a kolik to stojí?

 

Pokud je vyplnění přiznání k dani z nemovitostí nad vaše síly nebo nemáte z nějakého důvodu chuť se sami prokousávat formulářem, zákony a vyhláškami, můžete si s vyplněním daňového přiznání nechat pomoci.

 

Můžete se o radu a pomoc obrátit na pracovníka finančního úřadu. Ten vám s vyplněním buď pomůže, nebo vás odkáže na daňového poradce. Nebo se můžete na daňového poradce obrátit přímo. Tomu ale budete muset za jeho služby zaplatit. S bytem či rodinným domem byste se měli vejít do jednoho až dvou tisíc korun. Cena samozřejmě závisí na složitosti daňového přiznání.

Zde se dočtete ostatní pravidla: Daň z nemovitosti

Datum publikace: 31.1.2016

Více článků z kategorie Komentáře a analýzy

Ve zkratce

26.6.2017: Hypotéky v květnu 2017 GOFI indexy
Indexy s nižším LTV se změnily o pár setin nahoru. Naopaj indexy s vyšším LTV znatelně. Index GOFI 85 přidal 16 setin na 2,86%. Index GOFI 90 přidal 7 setin na 2,93%. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy. Vývoj hypotečních sazeb v květnu...

10.6.2017: Průměrná mzda v oboru nemovitosti v 1.čtvrtletí 2017
Průměrná mzda vzrostla o 1134 Kč neboli 4,8% meziročně, reálně pak  +2,3% na 24849 Kč. Pracovníků bylo meziročně o 0,8tis. více neboli +1,7% na 44, 2 tis. osob. Průměrná hrubá mzda v národním hospodářství ČR pak vzrostla o 5,3%, reálně pak +2,8% na 27889 Kč. Medián mezd...

8.6.2017: Čínský CIC holding koupil v Evropě nemovitosti za 12 mld. eur
A sice firmu pronajímající skladové a logistické areály v 17 zemích - Logicor od firmy Blackstone. Součástí portfolia je např. skladový areál Amazonu u Prahy a dalších téměř 14 mil. čtverečních ploch. Ptravděpodobně se jedná o jeden z kroků k realizaci nové podoby projektu...

7.6.2017: Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy
Index GOFI 70 přidal na 2,08% p.a. Index GOFI 80 má hodnotu 2,12%. Index GOFI 85 vzrostl na 2,42% p.a, index variabilních hypoték GOFI VAR 70 stagnoval na 2,47% p.a. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v březnu 2017 GOFI indexy. Vývoj na trhu hypotečních sazeb v dubnu...

15.5.2017: Tržby realitních kanceláří a dalších v segmentu nemovitostí v 1.čtvrtletí 2017
Reálné očištěné tržby realitních kanceláří a správcovských firem klesly meziročně o 0,1% (bez očištění +1,2%). V oblasti pronájmu tržby vzrostly o 2,6% (bez očištění +3,9%). Celý segment nemovitostí vykázal přírůstek 1,8% (bez očištění +3,1%). Vývoj tržeb v...

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@nemovitosti.org | Export z realitních software

Hledej:

 

Nemovitosti